Izvršni postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

U pitanju je postupak koji se principijelno razlikuje od ostalih postupaka u vezi sa izvršenjem novčanih potraživanja.   Postoje tri osnovne razile.Prva i najznačajnija jeste u tome što u predlogu za izvršenje odlučuje izvršitelj a ne sud. Drugo, reč je o postupku izvršenja na osnovu verodostojne isprave. Treće u pitanju je izvršni postupak koji se