Ugovor o zajmu

U ovom tekstu pročitajte sve vezano za ugovor o zajmu. Pojam pravne osobine, bitni elementi ugovora o zajmu, obaveze ugovornih strana, vrste ugovora o zajmu, na kraju teksta možete da skinete primer ugovora o zajmu!   Pojam Ugovor o zajmu je ugovor u kojim se jedan ugovornik (zajmodavac) obavezuje da drugom ugovorniku preda odredjenu količinu novca