Ugovor kojima se ne zasniva radni odnos

Rad van radnog odnosa: ugovor o privremenim i povremenim poslovima ugovor o delu ugovor o zastupanju ili posredovanju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju ugovor o dopunskom radu ugovor o angažovanju direktora Ugovor o privremenim i povremenim poslovima Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120