ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA)

POJAM I VRSTE EVIKCIJE Obaveza zaštite u slucaju evikcije odnosi se na zaštitu od pravnih nedostatka stvari. Evikcija prestavlja pravno uznemiravanje pribavioca stvari, tj uznemiravanje na osnovu nekog prava koje je postojalo pre pribavčiovog sticanja stvari, a kome on prilikom zaključenja ugovora nije znao. Npr. kad je prenosilac otudjio stvar na kojoj nije imao pravo