POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

Sporovi male vrednosti, u smislu odredaba Zakona o parničnom postupku (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2011), jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, odnosno sporovi u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u