Svedok

Svedok je dokazno srestvo. On daje iskaz o činjenicama koje je opazio (video ili o njima čuo), a koje sud smatra relevantnim za odlučivanje. Za svedočenje nije potrebna poslovna sposobnost, dovoljna je i faktička sbosobnost opažanja, pamćenja i reprodukovanje činjenica. Svedok daje svoj iskaz samo o činjenicama koje je opazio. Njegovo mišljenje o tim činjenicama