Krivično delo ubijanja i mučenja životinja član 269

Ovde se u stvari štiti čovek a ne životinja. Štite se osećanja koje čovek ima prema životinjama i njegova odgovornost koju on prema njima treba da ima. Iako je čovek u cilju svog opstanka prinudjen da ubija žvotinje on to može i treba da radi samo na način koji je dostojan čoveka. Radnja izvršenja osnovnog