Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane komkurencije može ali i ne mora biti ugovorena. Ugovara se tako da deluje u toku radnog odnosa ili u toku i po prestanku radnog odnosa. U oba slučaja ona obavezuje zaposlenog na lojalnost prema poslodavcu. Zabrana u toku radnog odnosa Prema članu 161 Zakona o radu, ugovorom o radu mogu da se utvrde