Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ovo je obligacioni ugovor izmedju pretka i potomka koji proizvodi naslednopravna dejstva. Ovako raspolagana imovina nije deo nasledja niti nužni naslednici imaju pravo da pobijaju ovaj ugovor zbog povrede nužnog dela.

Uslovi punovažnosti ugovora Sa sadržinom ugovora moraju se saglasiti svi konkretni zakonski naslednici. Saglasnost može biti data i naknadno. Ugovor mora biti sačinjen u pisanoj formi i overen od sudije ( po novom zakonu overen od strane Javnog beležnika NOTARA)

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovorne strane  Na strani naslednika moraju biti svi konkretni naslednici (lica koja bi se u konkretnom slućaju pojavila kao naslednici). Bračni drug ne mora biti ugovrena strana, ali u tom slučaju njegovo pravo na nužni deo ostaje, ali ako je ugovorena strana, onda je u istom položaju kao i svi drugi naslednici.

Predmet ugovora.Predmet može biti celokupna zaostavština ili pojedina prava ili stvari. Imovina koja nije deo ovog ugovora prestavlja zaostavštinu. Ugovorom ostavilac može za sebe ili za supružnika ili za treće lice  zadržati pravo plodouživanja, doživotnu rentu, izdržavanje ili kakvu drugu naknadu-

Odgovornost za dugove ustupioca. Potomci ne odgovaraju za dugove, ako šta drugo nije predvidjeno ugovorom. Ustupiočevi poverioci mogu pobijati ugovor pod uslovima za pobijanje besplatnih raspolaganja.

Opoziv ugovora. Ustupilac može zahtevati da mu potomak vrati sve što je primio ako je potomak pokazao grubu neblagodarenost prema njemu, kaoi u slučaju da potomak ne izvršava svoje obaveze prema njemu. Potomak koji je vratio primljeno, može nakon smrti ustupiočeve zahtevati nućni deo, prilikom utvrdjivanja njegovoog nužnog dela, delovi imovine ustupljeni ostalim potomcima i bračnom drugu smatraće se poklonom!

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: