Ustavna žalba

Ustavna žalba je pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih Ustavu Republike Srbije.

ustavna žalba

Ustava žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova:

  1. da se izjavljuje protiv pojedinačnog akta ili radnje državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje;
  2. da se njime povredjuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajamčene Ustavom;
  3. da su iscrpljena ili nisu predvidjena druga pravna srestva ili je zakonom isključćeno pravo na njihovu sudsku zaštitu.

Ustavna žalba može se izjaviti i ako nisu iscrpljena pravna sredstva u slučaju kada je podnosiocu žalbe povredjeno pravo na sudjenje u razumnom roku.

Ustavnu žalbu može izjaviti svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povredjeno ili uskraćeno ili manjinsko pravo i sloboda zajamčena Ustavom.

Ustavna žalba se može izjaviti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinaćnog akta, odn od dana preduzimanja radnje kojom sepovredjuje ili uskraćuje ljudsko ili manjinsko pravo zajemčene Ustavom.

Lice koje iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne žalbe, Ustavni sud će dozvoliti povraćaj u predjašenje stanje ako to lice u roku od 15 dana od dana prestanka razloga koji je izazvao propuštanje podnese predlog za povraćaj u predjašenje stanje i ako istovremeno sa ovim predlogom podnese i Ustavnu žalbu. Posle isteka tri meseca od dana propuštanja ne može se tražiti povratak u predjašnje stanje.

Ustavni sud će obustaviti postupak:

  • ako je ustavna žalba povučena;
  • ako organ koji je doneo osporeni pojedinačni akt poništi, ukine ili izmenhi taj akt u skladu sa zahtevom iz ustavne ćalbe;
  • ako je pretala radnja koja je prouzrokovaa povredu ili uskraćivanje Ustavom zajemčenog prava i slobode, uz saglasnost podnosioca ustavne žalbe;
  • ako prestanu druge procesne prepostavke za vodjenje postupka.

kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom, odnosno radnjom, povredjeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i slobada zajemčeno Ustavom, poništiće pojedinačni akt, odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenje odredjene radnje i odrediti da se ukole štetene posledic u odredjenom roku.

Odlukom kojom se usvaja Ustavna žalba, Ustavni sud će idlučiti o zahtevu podnosioca ustavne želbe za naknadu materijalne, odnosno nematereijalne štete, ako je takav zahtev postavljen.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: