Zakoni

Obaveštavamo Vas da smo na sajt postavili veliki broj zakona našeg zakonodavstva koji se najčešće koriste u svakodnevnom radu.

Ustav Republike Srbije Zakon o obligacionim odnosima Zakon o advokaturi Krivični zakonik Zakon o krivičnom postupku Zakon o prekršajima Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Porodični zakon Zakon o porezima na imovinu Zakon o hipoteci Zakon o radu Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti potrošača    Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima (2009-2014))