Javni beležnici

“Umesto sudova , ostavinske rasprave ubuduće će voditi javni beležnici koji treba da počnu da rade od 1. septembra ove godine. Time će ostavinski postupak biti efikasniji, a biće ostvareno i pravo na suđenje u razumnom roku.

javni beležnici, notari

Istovremeno, sudovi će biti rasterećeni velikog broja tih predmeta koji će biti povereni notarima”, rekao je juče Nikola Selaković, ministar pravde. Obrazlažući pet pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, on je objasnio da će, osim bržeg rešavanja predmeta, građani moći neposrednije da komuniciraju sa javnim beležnikom, čije će prisustvo biti obezbeđeno u svakoj opštini, dok sud ili sudska jedinica ne postoji svuda.
Selaković je naveo da će garancija zakonitosti rada javnih beležnika biti mogućnost sudskog nadzora njihovog rada, jer je predviđeno da je sud koji je poverio ostavinski postupak javnom beležniku dužan da vrši nadzor nad radom notara i može doneti rešenje o oduzimanju predmeta notaru ako radi na štetu građana, stvara nepotrebne troškove ili odugovlači postupak.
Ministar pravde objasnio je i da notari po stručnoj spremi i višegodišnjem iskustvu nimalo ne zaostaju za sudijama, a uz to kandidati moraju da polože pravno-beležnički ispit i imaju obavezu stalnog usavršavanja. “U najkraćem roku u skupštinsku proceduru biće upućen omnibus zakon, koji podrazumeva izmene oko 30 zakona koji uređuju pojedina pitanja u nadležnosti javnih beležnika”, kazao je ministar pravde.
Ministar pravde rekao je da Predlog zakona o pravobranilaštvu precizno utvrđuje i proširuje nadležnost pravobranilaštva, pre svega kada je reč o zastupanju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, dok bi Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova trebalo da rastereti sudove i stvori bolji pravni okvir za medijaciju.
Komentarišući predložene zakone, poslanici opozicije uslovili su podršku prihvatanjem njihovih amandmana. Poslanik opozicione NDS Janko Veselinović primetio je da je problem u neprimenjivanju zakona i izrazio je bojazan da se ni ovi zakoni o kojima se raspravlja neće poštovati. Kao primer on je naveo Marijin zakon, koji bi trebalo da zaštiti decu žrtve. Lider Nove stranke Zoran Živković smatra da nije bilo potrebe da se set pravosudnih zakona donosi po hitnom postupku, jer ne mogu da nastanu negativne posledice. Sa njim se složila i Vesna Martinović, poslanica DS, koja je navela da se “red vožnje često menja, ali se ne menja vagona radi, nego putnika radi”. Poslanici vladajuće koalicije ukazali su da se setom pravosudnih zakona uklanjaju nedorečenosti i građanima omogućava bolja dostupnost pravdi.
Oduzimanje poslovne sposobnosti
On je predstavio i Zakon o vanparničnom postupku, koji se usklađuje sa preporukama Saveta Evrope i predviđa da lišavanje poslovne sposobnosti treba da bude vremenski ograničeno, uz periodično preispitivanje, a govoreći o izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, istakao je da se on usklađuje sa novim Zakonom o sedištima i područjima sudova.
Izvor: Danas.