Želim da se razvedem i kako to da učinim?

razvodPostoje dve osnovne opcije za razvod braka u Republici Srbiji.

Nadležan je sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu bračnih drugova.

1/ Prva je opcija sporazumnog razvoda u kom slučaju se sudu podnosi pismeni Sporazumni predlog za razvod braka, koji potpisuju oba bračna druga i kome se prilaže, u slučaju da imaju zajedničke maloletne dece i pismeni Sporazum o vršenju roditeljskog prava ali i sporazum o deobi bračne tekovine, ukoliko je ima itd.

2/ Druga opcija je opcija razvoda braka po Tužbi za razvod braka a koju podnosi jedan supružnik protiv drugog supružnika. U slučaju da je sporno postojanje ili podela bračne imovine supružnika, ovo pitanje se ne raspravlja u ovom postupku nego je potrebno povesti posebnu parnicu Tužbom za utvrdjenje i deobu bračne tekovine itd.

U oba slučaja brak se razvodi sudskom odlukom ali je procedura obično kraća i “lakša” u slučaju sporazumnog predloga za razvod braka. Naravno, sve je relativno i svako pravilo ima izuzetke.

U oba slučaja potrebni su Vam dokumenti : Izvod iz matične knjige venčanih i Izvod iz matične knjige rodjenih (za maloletnu decu).

Troškovi razvoda zavise od dužine trajanja postupka a dužina trajanja često zavisi od ponašanja stranaka tj. supružnika itd.

Troškove za rad advokata u postupku za razvod braka možete spoznati i na ovom sajtu uvidom u zvaničnu Advokatsku tarifu Republike Srbije.